มหาวิทยาลัยของรัฐ
- เกษตรศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ธรรมศาสตร์
- มหิดล
- ศรีนครินทร์วิโรฒ
- สงขลานครินทร์
- รามคำแหง
- สุโขทัยธรรมาธิราช
- เชียงใหม่
   
หน่วยงานราชการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สภาการศึกษาแห่งชาติ
   
องค์กรมุสลิม
- สำนักข่าวมุสลิมไทย
- สมาคมคุรุสัมพันธ์
- มูลนิธิศรัทธาชน
- คณะกรรมการกลางอิสลาม ฯ
- สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์
 
ที่อยู่ :   โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ 13 หมู่3 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ :   076 41 7127
  :   076 59 6412
มือถือ :   086 2803370
อีเมล์ :   info@tarbiah.ac.th , asma2542@hotmail.com

ติดต่อผ่านอีเมล์
ชื่อ*
E-mail*
ความคิดเห็น*
  
Copyrights © 2010 www.tarbiah.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@tarbiah.ac.th
counter