มหาวิทยาลัยของรัฐ
- เกษตรศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ธรรมศาสตร์
- มหิดล
- ศรีนครินทร์วิโรฒ
- สงขลานครินทร์
- รามคำแหง
- สุโขทัยธรรมาธิราช
- เชียงใหม่
   
หน่วยงานราชการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สภาการศึกษาแห่งชาติ
   
องค์กรมุสลิม
- สำนักข่าวมุสลิมไทย
- สมาคมคุรุสัมพันธ์
- มูลนิธิศรัทธาชน
- คณะกรรมการกลางอิสลาม ฯ
- สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 
คำสอนของอิสลามกับความสะอาด
  คำสอนของอิสลามกับความสะอาด
   
ความสะอาดของชาวมุสลิม
   
1. ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาและเป็นเอกลักษณ์ของอิสลาม
2. เป็นอิบาดะฮ์ ศาสนกิจที่เป็นหน้าที่จำเป็นที่มุสลิมต้องปฏิบัติตามตราบใดที่ยังมีความสามารถ ด้วยอิสลามถือว่าความสะอาดเป็นกุญแจไปสู่การนมาซ การนมาซซึ่งเป็นศาสนกิจที่สำคัญที่สุด(ถัดจากปฏิญานตนยอมรับการเป็นมุสลิม) ที่มุสลิมจำต้องปฏิบัติ 5 ครั้งในวันหนึ่งๆ จะไม่เป็นที่ยอมรับจนกว่าร่างกาย เสื้อผ้า และสถานที่ที่เขาจะใช้นมาซจะต้องสะอาดเสียก่อน พร้องต้องชำระล้าง เฉพาะ ( วูฎูอฺ – อาบน้ำละหมาด ) อีกด้วย
3. เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺทรงสร้างในจิตสำนึกของมนุษย์ที่จะโองเอียงเข้าหาความสะอาดและตีตัวออกห่างจากความสกปรกโสมม
4. เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของมุสลิมและเป็นที่รักของอัลลอฮฺ
   
ปฏิบัติประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน
   
1. กำหนดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน และในกรณีต่างๆโดยครอบคลุมการรักษาความสะอาด
ร่างกาย เครื่องนุ่มห่ม และการทำความสะอาดที่อญู่อาศัยและภูมิทัศน์โดยรอบ
   

 

1.1   การชำระล้างบางส่วนก่อนเข้านอน
1.2   ล้างมือหลังจากตื่นนอน
1.3   ทำการวูฎูอฺเมื่อต้องการละหมาด (วูฎูอฺคือการล้างมือ ปาก จมูก หน้า ผม หู แขน และเท้า) โดยเฉพาะการแปรงฟันทุกครั้งเมื่อจะทำการละหมาด
1.4   ทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม
1.5   อาบน้ำในวาระต่างๆ (เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ)
  - เนื่องมีเพศสัมพันธ์หรือหลั่งอสุจิ 
  - เนื่องจากหมดประจำเดือนและหมดเลือดนิฟาส ( เลือดที่ออกเนื่องจากคลอดบุตร )
  - อาบน้ำเนื่องในวันศุกร์และอีดทั้งสองและอีดดุลฟิตรีย์
1.6   ชำระล้างเมื่อขับถ่าย
1.7   ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย โกนขนใต้ร่มผ้า ถอนขนรักแร้ ตับเล็บ ขลิบหนวด
1.8   จัดผมให้เรียบร้อย
1.9   สั่งให้ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของเขาและภูมิทัศน์โดยรอบ
1.10   ทำความสะอาดภาชนะของใช้เมื่อมีสัตว์ที่สกปรกหรือสัตว์ที่เป็นภาหะนำเชื่อโรคมาเลีย
     
  ข้อห้าม
     
1.   ห้ามและให้หลีกเลี่ยงสิ่งสกปรกที่จะเกิดกับตัวเอง คนอื่นหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเพราะจะทำให้เกิดโรค อันตราย ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นและทำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
2.   ห้ามไม่ให้ถ่ายในที่สัญจรและสถานที่ชุมนุมของผู้คนเพราะจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่น
3.   ห้ามปัสสาวะลงในรู เพราะการปัสสาวะลงในรูนั้นเป็นการจะทำให้เกิดการขังของน้ำปัสสาวะซึ่งจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและเป็นที่เพาะของเชื่อโรค
4.   ห้ามขับถ่ายในน้ำนิ่ง เพราะจะทำให้เกิดสกปรก ความรู้สึกขยัดแขยงและจะทำให้ประโยชน์การใช้สอยเสียไป
5.   ป้องกันไม่ให้เกิดความสกปรก ซึ่งความสกปรกเป็นพาหะนำโรคและเป็นสิ่งที่ให้เกิดความเดือดร้อน
6.   ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกซึ่งเป็นเชื่อโรคตกเข้าในน้ำ
7.   ทำความสะอาดภาชนะของใช้พร้อมทั้งสั่งให้ปกปิดภาชนะที่มีอาหารอยู่ข้างในเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกหรือเชื่อโรคตกเข้าไป

 

   
แหล่งข้อมูล : oknation.net
 

Copyrights © 2010 www.tarbiah.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@tarbiah.ac.th
counter