มหาวิทยาลัยของรัฐ
- เกษตรศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ธรรมศาสตร์
- มหิดล
- ศรีนครินทร์วิโรฒ
- สงขลานครินทร์
- รามคำแหง
- สุโขทัยธรรมาธิราช
- เชียงใหม่
   
หน่วยงานราชการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สภาการศึกษาแห่งชาติ
   
องค์กรมุสลิม
- สำนักข่าวมุสลิมไทย
- สมาคมคุรุสัมพันธ์
- มูลนิธิศรัทธาชน
- คณะกรรมการกลางอิสลาม ฯ
- สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 
ความบริสุทธิ์ใจ.

الإِخْـلاَصُ 

อิคล๊าศ หมายถึง การมีใจบริสุทธิ์ ไม่โอ้อวด ทำงานและทำอิบาดะฮฺ เพื่อหวังความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อหวังเงินทอง คำชมเชย ชื่อเสียง ความโด่งดังในสังคม การทำงานหรือการทำอิบาดะห์ของคนหนึ่งคนใดนั้น จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจ เพราะความบริสุทธิ์ใจ คือจุดเริ่มต้นที่ดีของการทำงานทุกอย่าง

ท่านร่อซูล(ซล.) ได้พูดเรื่องเจตนา ไว้ว่า

“แท้จริงการทำงานทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับเจตนา . .”

 ดังนั้น เจตนารมณ์ สามารถบ่งบอกถึงความดี หากมีเจตนาไม่ดี งานที่ออกมาย่อมมีผลเสีย และเป็นโมฆะ

ท่านอบีอุมามะฮฺ เล่าว่า ท่านร่อซูลลุลลอฮฺ(ซล.) สอนว่า 

“แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺ จะไม่ทรงรับการงานใดๆ นอกจากเขามีความบริสุทธิ์ใจ และหวังผลตอบแทนจากพระองค์”

บันทึกโดย อัน นะซาอีย์

จากฮะดีษข้างต้น ท่านร่อซูล(ซล.) ได้ยกตัวอย่างที่มาของเรื่องนี้ไว้ว่า มีชายคนหนึ่งมาหาท่าน และถามว่า “ชายคนหนึ่งออกทำสงคราม เพื่อหวังผลตอบแทนในโลกดุนยา และต้องการเพื่อให้ผู้อื่นกล่าวขานถึงเขาว่า เป็นคนกล้าหาญ แล้วเขาจะได้รับความดีไหม?  ท่านร่อซูล(ซล.) ตอบว่า เขาจะไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนเลย ท่านร่อซูลกล่าวซ้ำอย่างนี้ถึง 3 ครั้ง แล้วกล่าวต่อไปว่า  แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺ จะไม่ทรงรับการงานใดๆ นอกจากเขามีความบริสุทธิ์ใจ และหวังผลตอบแทนจากพระองค์"

ฉะนั้น การทำงานทุกครั้ง ต้องมีใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺองค์เดียว และการตั้งเจตนา ถือว่าเป็นมาตรวัดผลงานของเขาอีกด้วย จึงจำเป็นแก่มุสลิมทุกคนจะต้องขจัดสิ่งอื่นใดออกไปให้หมดสิ้น ให้เหลืออยู่แต่การมีใจบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺ(อิคล๊าศ) เท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ อิสลามจึงให้ความสำคัญ เรื่องการตั้งเจตนาไว้เป็นอันดับแรก อะมั้ลหรือการงานใดๆ ค่าของมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนมากมาย คุณค่าของมัน ขึ้นอยู่กับการมีเจตนาดี มีใจบริสุทธิ์ และทำงานจำนวนมากที่ทำด้วยความบริสุทธิ์ย่อมประเสริฐกว่าอย่างแน่นอน ความดีตามหลักอิสลามจะต้องเกิดขึ้นจากเจตนาที่ดีต่ออัลลอฮฺองค์เดียว และต้องเป็นไปตามคำสั่งของอัลลอฮฺเท่านั้น 

Copyrights © 2010 www.tarbiah.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@tarbiah.ac.th
counter