มหาวิทยาลัยของรัฐ
- เกษตรศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ธรรมศาสตร์
- มหิดล
- ศรีนครินทร์วิโรฒ
- สงขลานครินทร์
- รามคำแหง
- สุโขทัยธรรมาธิราช
- เชียงใหม่
   
หน่วยงานราชการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สภาการศึกษาแห่งชาติ
   
องค์กรมุสลิม
- สำนักข่าวมุสลิมไทย
- สมาคมคุรุสัมพันธ์
- มูลนิธิศรัทธาชน
- คณะกรรมการกลางอิสลาม ฯ
- สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 
ฮิญาบอาพรของมุสลิมมะห์

ในปีที่สองแห่งฮิจเราะฮ์ศักราช โองการเกี่ยวกับหิญาบก็ได้ประทานลงมา เป็นโองการที่ประทานมาเป็นคำสั่งเฉพาะสำหรับภรรยาของท่านรอซูล ศ้อลฯ นั่นคือ โองการที่ว่า :-

[ وَإِذَاسَأَلْتُمُوْهُنَّمَتَاعًافَاسْئَلُوْهُنَّمِنْوَرَاءِحِجَابٍ،ذلِكُمْأَطْهَرُلِقُلُوْبِكُمْوَقُلُوْبِهِنَّ ]
 
[ سُوْرَةُاْلأَحْزَابِ،اَْلآيَةَ : 53 ]

ความว่า และเมื่อท่านขอหรือถามสิ่งใด พวกท่านจงถามพวกนางหลังสิ่งปิดกั้น ดังกล่าวนั้นจะเป็นการบริสุทธิ์อย่างยิ่งแก่จิตใจของพวกท่านและพวกนาง
อะห์ซาบ 53
 
สำหรับสตรีที่มิใช่คู่ครองของท่านศาสดา ศ้อลฯ ได้ถูกบัญชาให้ลดสายตาลงให้ต่ำ และต้องไม่เปิดเผยเครื่องประดับของพวกนางการคลุมหิญาบมีสามประเภทสองลักษณะ
 
ลักษณะที่หนึ่ง    เฉพาะบรรดาคู่ครองของท่านรอซูล ศ้อลฯ

ลักษณะที่สอง    ครอบคลุมถึงบรรดาสตรีโดยทั่วไปด้วย

ประเภทที่หนึ่ง ปิดทั้งร่างกายรวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือด้วย นั่นคือ ความหมายของโองการเกี่ยวกับหิญาบที่ประทานลงมาให้แก่บรรดาคู่ครองของรอซูล ศ้อลฯ ซึ่งรูปแบบการหิญาบนี้ เฉพาะสำหรับบรรดาคู่ครองของรอซูล ศ้อลฯ


ประเภทที่สอง ปิดทั้งร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือทั้งสองข้าง และอาจารย์บางท่านเพิ่มเท้าทั้งสองข้างด้วย โดยให้เหตุผลว่าคนจน ๆ เป็นเกษตรกร มีความจำเป็นต้องเปิดเท้าทั้งสองเพื่อสะดวกในการเกษตรกรรม

อัล-กุรอ่านกล่าวว่า :-

[ يَاأَيُّهَاالنَّبِيُّقُلِْلأَزْوَاجِكَوَبَنَاتِكَوِنِسَاءِالْمُؤْمِنِيْنَيُدْنِيْنَعَلَيْهِنَّمِنْجَلاَبِيْبِهِنَّ ]
 
[ سُوْرَةُاْلأَحْزَابِ،اَْلآيَةَ : 59 ]

ความว่า โอ้นบี ท่านจงสั่งให้บรรดาคู่ครองของท่านและบรรดาธิดาของท่าน ตลอดจนหญิงผู้ศรัทธาทุก ๆ คน ให้พวกเขาดึงเสื้อคลุมของพวกเขาลงมาปิดตัวของพวกเขา และอย่าเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอ เว้นแต่สิ่งที่พึงเปิดเผยได้ และให้เธอปิด้วยผ้าคลุมศีรษะของเธอลงมาถึงหน้าอก
อะห์ซาบ 59

[ وَلاَيُبْدِيْنَزِيْنَتَهُنَّإِلاَّمَاظَهَرَمِنْهَاوَلْيَضْرِبْنَبِخُمُرِهِنَّعَلَىجُيُوْبِهِنَّ ]
 
[ سُوْرَةُالنُّوْرِ،اَْلآيَةَ : 31 ]

อันนูร 31 : ความว่า และอย่าเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอ เว้นแต่สิ่งที่พึงเปิดเผยได้ และให้เธอปิดด้วยผ้าคลุมศีรษะของเธอลงมาถึงหน้าอก
 
โองการนี้หมายถึง ผู้ศรัทธาหญิงโดยทั่วไป

ประเภทที่สาม ต้องไม่ปะปนกันระหว่างชายกับหญิง นอกจากต้องมีผู้ที่เป็นญาติที่แต่งงานกับเธอไม่ได้ร่วมอยู่ด้วย

นี้เป็นบทบัญญัติที่ใช้กับหญิงผู้ศรัทธาทั้งหมด    ซึ่งมีความหมายรวมถึงบรรดาคู่ครองของนบี ศ้อลฯ และหญิงผู้ศรัทธาอื่น ๆ

ดังท่านนบี ศ้อลฯ กล่าวว่า :-

[ لاَيَخْلُوَنَّرَجُلٌبِامْرَأَةٍإِلاَّمَعَذِيْمَحْرَمٍ ]

ความว่า ผู้ชายกับผู้หญิงต้องไม่อยู่ลำพังนอกจากต้องมีผู้ที่นางแต่งงานไม่ได้รวมอยู่ด้วย
 
คัดจากคุลาเซาะฮ์ นูรุ้ลยะกีน - เล่ม 2 หน้า 49-52 อภินันทนาการจากกลุ่มสตรีมุสลิมะฮ์ มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาห์

โดย โดย อับดุลการีม(อรุณ) วันแอเลาะ - rabity

Copyrights © 2010 www.tarbiah.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@tarbiah.ac.th
counter