มหาวิทยาลัยของรัฐ
- เกษตรศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ธรรมศาสตร์
- มหิดล
- ศรีนครินทร์วิโรฒ
- สงขลานครินทร์
- รามคำแหง
- สุโขทัยธรรมาธิราช
- เชียงใหม่
   
หน่วยงานราชการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สภาการศึกษาแห่งชาติ
   
องค์กรมุสลิม
- สำนักข่าวมุสลิมไทย
- สมาคมคุรุสัมพันธ์
- มูลนิธิศรัทธาชน
- คณะกรรมการกลางอิสลาม ฯ
- สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 
อิสลามกับความรัก

 ความรักเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต ชีวิตจะไม่มั่งคงหากขาดความรัก ไม่มีใครที่ไม่รักตัวเอง แต่อย่าเห็นแก่ตัวเองจนทำให้คนรอบข้างต้องลำบากใจเพราะเรา ความรักเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเรา แต่ต้องเป็นความรักที่ถูกต้อง ท่านศานฑูตได้กล่าวว่า :

 أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله     رواه أبو داود

ความว่า: การงานที่ดีที่สุดคือ รักเพื่ออัลลอฮ และเกลียดเพื่ออัลลอฮ

ความรักเป็นสัญญานที่ชี้ให้เห็นถึงอีมาน(ความศรัทธา) ของมุสลิม รักอัลลอฮ รักศานฑูต รักมุสลิมด้วยกัน นบีได้กล่าวว่า:

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

ความว่า: พวกท่านจะไม่มีอีมานจนกว่าท่านจะทำตามในสิ่งที่ฉันนำมา (จากเอกองค์อัลลอฮ) และนบีได้กล่าวอีกว่า:

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

ความว่า: ท่านจะไม่มีอีมานจนท่านจะให้ความรักกับเพื่อนของท่านเหมือนกับท่านให้ความรักกับตัวของท่านเอง

แต่ท่านอาลีให้การตักเตือนกับพวกเราด้วยคำพูดสั่นๆว่า

أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما

وأبغض بغيضك هونا عسى أن يكون حبيبك يوما ما

ความว่า: จงรักคนที่ท่านรักอย่างพอเพียง เพราะเขาอาจเป็นคนที่ท่านเกลียดในสักวันหนึ่ง และจงเกลียดคนที่ท่านเกลียดอย่างพอเพียง เพราะเขาอาจเป็นคนที่ท่านรักในสักวันหนึ่ง

       ฉะนั้น ท่านต้องรักมุสลิม แต่รักอย่างพอเพียง ไม่เผยทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขา เพราะในอนาคตเขาอาจเป็นศัตรูของท่าน และนำสิ่งเหล่านั้นไปเผยแพร่ให้คนอื่นฟัง

 
แหล่งข้อมูล : gotoknow.org
Copyrights © 2010 www.tarbiah.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@tarbiah.ac.th
counter