+ แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ศาลากลางพังงา
+ ดูงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
+ งานวิชาการ รร.เครือข่ายมูลนิธิฟื้นฟูมรดก
+ งานกีฬาโรงเรียน ตัรบียะห์อิสลามียะห์
+ บรรยากาศโรงเรียน ตัรบียะห์อิสลามียะห์
 
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ศาลากลางพังงา
กิจกรรมเด็กๆ ณ บ้านควน


กิจกรรมเด็กๆ ณ บ้านควน
กิจกรรมเด็กๆ ณ บ้านควน
กิจกรรมเด็กๆ ณ บ้านควน
กิจกรรมเด็กๆ ณ บ้านควน
กิจกรรมเด็กๆ ณ บ้านควน
กิจกรรมเด็กๆ ณ บ้านควน
 
Copyrights © 2010 www.tarbiah.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@tarbiah.ac.th
counter