มหาวิทยาลัยของรัฐ
- เกษตรศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ธรรมศาสตร์
- มหิดล
- ศรีนครินทร์วิโรฒ
- สงขลานครินทร์
- รามคำแหง
- สุโขทัยธรรมาธิราช
- เชียงใหม่
   
หน่วยงานราชการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สภาการศึกษาแห่งชาติ
   
องค์กรมุสลิม
- สำนักข่าวมุสลิมไทย
- สมาคมคุรุสัมพันธ์
- มูลนิธิศรัทธาชน
- คณะกรรมการกลางอิสลาม ฯ
- สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 
ปฏิทินการศึกษา
ดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษาโรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ ปีการศึกษา 2553 

 อ่านต่อ >>

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์
ดาวน์โหลด โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ พร้อมข้อมูลและรายละเอียดในการบริหารงาน และดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ รวมถึงผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มงาน

 อ่านต่อ >>

<< ก่อนหน้า - 1 - ถัดไป >>
Copyrights © 2010 www.tarbiah.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@tarbiah.ac.th
counter