มหาวิทยาลัยของรัฐ
- เกษตรศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ธรรมศาสตร์
- มหิดล
- ศรีนครินทร์วิโรฒ
- สงขลานครินทร์
- รามคำแหง
- สุโขทัยธรรมาธิราช
- เชียงใหม่
   
หน่วยงานราชการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สภาการศึกษาแห่งชาติ
   
องค์กรมุสลิม
- สำนักข่าวมุสลิมไทย
- สมาคมคุรุสัมพันธ์
- มูลนิธิศรัทธาชน
- คณะกรรมการกลางอิสลาม ฯ
- สถาบันมาตรฐานฮาลาล
 
 
ชื่อผู้ใช้  รหัสผ่าน 
ชื่อหัวข้อ: การลงโทษนักเรียน
: SIR NA
: pp@hotmail.com

วันที่ : 23 กย. 54
ดิฉันเป็นผู้ปกครองของนักเรียน ทราบมาว่าทางโรงเรียน ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการเฆี่ยนตีให้ได้รับบาดแผลทั้งด้านร่างกายและมีผลกระทบต่อจิตใจเด็ก ซึ่งน่าจะผิดวินัย เพราะในหนังสือสั่งการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน ปี 2551 มีวิธีการลงโทษว่าด้วยการตักเตือน การทำทัณฑ์บน การให้เด็กทำกิจกรรม และอีกหลายวิธีที่จะใช้ 
ขึ้นบน 
โพส #1 วันที่ : 26 กย. 54
: Webmaster
: rusdihafiz@hotmail.com

ขอบคุณครับสำหรับความคิดเห็นทางโรงเรียนจะนำเรื่องนี้มาพิจรณาในโอกาสต่อไป
ขึ้นบน 
ก่อนหน้า - 1 - ถัดไป

Copyrights © 2010 www.tarbiah.ac.th All Rights Reserved.
Email : info@tarbiah.ac.th
counter